Quý Khách lưu ý :

 

 

  •  Các ưu đãi trong " Tặng" nếu Khách hàng không sử dụng cũng không có giá trị quy đổi hay trừ tiền. Nếu khách hàng không
  • sử dụng tất cả các ưu đãi, được giảm 10% tổng chi phí gói chụp.
  • Khách hàng yêu cầu chụp dưới nước , chụp đêm tính chi phí 1.000.000
  • Các chi phí đi lại, ăn ở phát sinh tại điểm chụp, khách hàng vui lòng tự thanh toán.